Masterclass PassiefBouwen op locatie

Dit keer is de masterclass PassiefBouwen gericht op een schoolgebouw, gebouwd volgens de PassiefHuis-methodiek. Het voldoet tevens aan de norm Frisse Scholen.

Een masterclass PassiefBouwen speciaal voor architecten, gemeenten en schoolbesturen waar 'energiezuinig' en 'gezond' hoog in het vaandel staan.

1 dagdeel

PassiefBouwen is een ontwerp-/constructiewijze voor zowel nieuwbouw als voor renovatie, gericht op comfort en een zeer laag energiegebruik voor ruimteverwarming.
Zo'n huis presteert beter dan een woning met een huidige EPC van 0,4.
In heel Europa, en ook daarbuiten, is de belangstelling voor PassiefBouwen sterk gestegen.
De PassiefBouwen standaard is nu internationaal in de bouwwereld een bekend begrip.
Kennis en vakmanschap van ontwerpers en adviseurs is daarbij van groot belang, zeker als straks energieneutraal bouwen het uitgangspunt wordt.

Aan energiezuinig bouwen kleeft nog altijd het vooroordeel dat het de architectonische vrijheid onaanvaardbaar inperkt.
Als echter de architect zijn vakkennis wat betreft bouwfysica, constructie en materiaalgebruik goed beheerst, biedt energiezuinig bouwen hem/haar uitdagingen voor het architectonisch ontwerp.
Daarbij zien we dat, ondanks het eenvoudige principe van PassiefBouwen, de vertaling in projectgerichte oplossingen soms lastig is.
Vooral de detaillering vormt dan een uitdaging.

De Masterclass PassiefBouwen biedt de mogelijkheid hierover met belanghebbenden te sparren.
We ontwarren de kluwen van fabels en feiten en bieden praktische voorbeelden vanuit gerealiseerde projecten.

Deze Masterclass mag gebruikt worden voor de scholingspunten die verplicht zijn voor architecten.

Algemeen

Doelgroepen:
  • Architecten die met PassiefBouwen willen werken
 Voorkennis: Kennis van het bouwproces.

Programma

Programma:

15.00 uur Welkom
Door: Dagvoorzitter ir. Chris Zijdeveld, voorzitter Stichting AcademyNL
15.10 uur Fabels en feiten rond PassiefBouwen
Door: PassiefBouwen adviseur
15.30 uur De rol van de opdrachtgever bij een PassiefBouwen school
Door: opdrachtgever
15.45 uur PassiefBouwen: van ontwerp tot realisatie
Door: project-architect
16.05 uur (Klimaat)technische randvoorwaarden voor PassiefBouwen
Door: installatietechnisch/bouwfysisch adviseur
16.25 uur Ervaring en waardering
Door: beheerder/gebruiker schoolgebouw
16.40 uur Resume
Door: Dagvoorzitter ir. Chris Zijdeveld 
16.50 uur Rondleiding en afsluiting 
17.30 uur Einde 

Datum & prijs

Data:: Deze masterclass van 1x een middag staat gepland op:

- ntb. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Laat het ons weten via het Contactformulier.
Locatie: Volgt nog, zal in ieder geval een PassiefBouwen schoolgebouw zijn
Prijs: De prijs van de masterclass volgt z.s.m.
Hier zijn bij inbegrepen:
  • 1 dagdeel les
  • Syllabus
  • Consumpties 
  • Rondleiding in gebouw

De inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden kunt u terugvinden op de aanmeldpagina.